ประเภทการวิ่ง
We Run For The Blind #Runing Shoes Charity วิ่งเพื่อมอบรองเท้าให้นักวิ่งตาบอด

แบ่งประเภทการวิ่ง ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

* ประเภทที่ 1 Guide Runner จูงคนตาบอดวิ่ง
* ประเภทที่ 2 ตาดี จับคู่ ตาดีปิดตาวิ่ง (ปิดตาระยะทาง 500 เมตร) เป็นการฝึกการเป็น Guide Runner

โดยมีระยะทาง 5 KM และ 10 KM ตามลำดับ

โดยมีการแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ตามระยะทางการวิ่ง ดังนี้

A จูงคนตาบอดวิ่ง 10 KM
B ตาดี จับคู่ ตาดี ปิดตาวิ่ง 10 KM

C จูงคนตาบอดวิ่ง 5 KM
D ตาดี จับคู่ ตาดี ปิดตาวิ่ง

รายละเอียด และ กติกา ในการวิ่ง
ประเภท A 10 KM และ C 5 KM >> จูงคนตาบอด

ต้องทำการวิ่งวอร์มควอลิฟาย ประมาณ 1.5 กม. เพื่อคัดนักวิ่งที่วิ่งเร็วที่สุด จับคู่กับนักวิ่งตาบอด ที่จัดลำดับวิ่งเร็วตาม Pace โดยระบุไว้ที่ Bib ของนักวิ่งตาบอด จากนั้นเมื่อจับคู่เรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มสตาร์ทวิ่งจริงอีกครั้งหนึ่ง

__________________________________________________________________________________________________________

ประเภท B 10 กม.
วิ่ง 4 รอบ เพื่อฝึกเป็นไกด์รันเนอร์ >> คนตาดีปิดตาวิ่ง

เริ่มสตาร์ทวิ่งตามปกติ เมื่อครบ 3 รอบ จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเชือกคล้องข้อมือ นักวิ่งที่วิ่งเกาะกลุ่มความเร็วใกล้เคียงกัน ได้เลือกคู่จูงเชือกวิ่ง เพื่อทดลองวิ่งเป็นคู่ ลองสลับกันหลับตาวิ่งสร้างความคุ้นเคย ไปประมาณ 1.5 กม.

จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ส่งผ้าปิดตาให้ ท่านแรกทดลองปิดตา ในระยะทางประมาณ 500 เมตร จากนั้นถึงจุดเปิดตา โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งผ้าปิดตาให้อีกท่านปิดตา วิ่งต่ออีกประมาณ 500 เมตร จากนั้นก็เปิดตา วิ่งเข้าเส้นชัย
__________________________________________________________________________________________________________

ประเภท D 5 กม.
วิ่ง 2 รอบ เพื่อฝึกเป็นไกด์รันเนอร์ >> คนตาดีปิดตาวิ่ง

เริ่มสตาร์ทวิ่งปกติ เมื่อครบรอบที่ 1 นักวิ่งที่วิ่งเกาะกลุ่มความเร็วใกล้เคียงกัน จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเชือกคล้องข้อมือได้เลือกคู่จูงเชือกวิ่ง เพื่อทดลองวิ่งเป็นคู่ ได้ลองสลับกันหลับตาวิ่งสร้างความคุ้นเคย ไปประมาณ 1.5 กม

.จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ส่งผ้าปิดตาให้ ท่านแรกทดลองปิดตา ในระยะทางประมาณ 500 เมตร จากนั้นถึงจุดเปิดตา โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งผ้าปิดตาให้อีกท่านปิดตา วิ่งต่ออีกประมาณ 500 เมตร จากนั้นก็เปิดตา วิ่งเข้าเส้นชัย

กำหนดการ
06.00 ลงทะเบียน รับ Bib และ จัดหารองเท้าให้นักวิ่งตาบอด

06.30 นักวิ่งที่สมัครเป็น Guide Runner ทดลองวิ่ง เพื่อจัดหาความเร็ว ควอลิฟาย เพื่อจับคู่กับนักวิ่งตาบอดที่เหมาะที่มีความเร็วใกล้เคียงกัน

07.00 เริ่มสตาร์ท วิ่งจริง 10 กม.

07.05 เริ่มสตาร์ท วิ่งจริง 5 กม.

07.30 - 08.30 พักทานของว่าง

09.30 - 10.30 พาน้องดูภาพถ่าย และนำถาพถ่ายใส่ในกรอบรูป เพื่อมอบให้กับน้องๆตาบอด

รายละเอียดการสมัคร
ค่าสมัครวิ่ง จำนวน 100 .-/ท่าน

+++++++++++++++++++++++++++++

ชำระโดยการโอนผ่าน ธนาคาร กสิกรไทย

สาขา รัชดา - ห้วยขวาง

ชื่อบัญชี คุณสมนึก อิทธิศักดิ์สกุล เพื่อเด็ก และ ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส

เลขที่บัญชี 089-2-91000-8

*** กรุณาโอนเงินให้มียอดเศษสตางค์ เป็น 2 ตัวท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ท่าน ****

++++++++++++++++++++++++++++++

หลังจาก ส่งใบสมัครออนไลน์ และ โอนชำระค่าสมัครแล้วเรียบร้อย กรุณาส่งหลักฐาน มายัง

Email : werunfortheblind@gmail.com

++++++++++++++++++++++++++++++

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/procolorlabthailand

หรือ บริษัท โปรคัลเล่อร์ แลบ จำกดั คุณตาล / คุณป๊อก โทร. 02-691-6041

 
Developed by Pro Color Lab Co., Ltd. all rights reserved.
Prices, specifications, and images are subject to change without notice. Not responsible for typographical or illustrative errors.
Manufacturer rebates, terms, conditions, and expiration dates are subject to manufacturers printed forms